فروردین 17, 2016 از
هر که ما را یاد کرد
ایزد مر او را یار باد
هر که ما را خوار کرد
از عمر برخوردار باد
هر که اندر راه ما ،
خاری فکند از دشمنی
هر گلی از باغ وصلش
بشکفد، بی خار باد
در دو عالم نیست
ما را با کسی گرد و غبار
هر که ما را رنجه دارد ،
راحتش بسیار باد...!
1 Liked
 این را می پسندند
♥نگاری♥
۞۩ஜ❀❤احسنتــــــــــ★ــــــ Nعالیــــــــ❤❀ஜ۩۞