آهسته » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

آهسته

از
قدری آهسته،دلم پشت غزل جا مانده،
دل حساس، دل خسته،دل وامانده
می دوی تند،جوانی وندارد نفسی،دل از تاب وتب افتاده وتنها مانده،جریان داری وتقدیروقضایار تواند،
دل من ماهی دوراز لب دریا مانده...
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی