بلاگ 827 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 827

هیچکس را در زندگی مقصر نمیدانم…
از خوبان"خاطره"و از بدان"تجربه"میگیرم.
بدترین ها"عبرت"میشوند،و بهترین ها"دوست"…
حرف اشتباهی ست که می گویند با هر کس باید مثل خودش رفتار کرد.
اگر چنین بود از منیت و شخصیت هر کس چیزی باقی نمی ماند.
فقط خودت باش.
اگر جواب هر جفایی بدی بود، داستان زندگی ما خالی از آدم های خوب بود.
اگر همان اندک مهربانیت را از بر نشدند. اگر خوبی کردی و بدی دیدی.
مهم نیست با تو چه کردند. تو قهرمان زنـــدگی خودت بمان
سرت را پیش خدایت بالا بگیر. و بخاطر همه چیز شاکر باش…
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی