بلاگ 836 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 836

اگر یک دختر داشته باشم،
موهایش را می گذارم تا کمر بلند شود…
و هر روز صبح با شوق وصف ناپذیری می بافمشان.
دامن سرخ با گلهای آبی به تن اش خواهم داد،
دستان کوچکش را در دستانم خواهم گرفت
و تا نهایت آرزوهایش خواهیم دوید …
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی