بلاگ 844 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 844

استاد وارد کلاس شد.
سه رقم ۸ و ۴ و ۲ را روی تخته سیاه نوشت
و از شاگردان پرسید‌: پاسخ چیست‌؟‌
برخی از شاگردان گفتند‌: می‌شود ۱۴
برخی دیگر گفتند‌: یه تصاعد عددی است
و عدد بعد هم ‌می‌شود ۱۶
عده‌ای گفتند‌: جوابش ‌می‌شود ۶۴
استاد گفت‌: نه‌،همۀ شما در دادن پاسخ عجله کردید.
هیچکدام نپرسیدید‌: مسأله چیست‌؟
مادا‌میکه‌ این سوال کلیدی را نپرسیده باشید
نه تنها قادر به تشخیص مسأله نخواهید بود
بلکه پاسخ آن را هم نخواهید یافت.
اکثریت ما در غالب موارد بدون آنکه
اطلاع درستی از صورت مسأله‌ای
داشته باشیم پاسخ فوری به آن ‌می‌دهیم.
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی