بلاگ 845 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 845

همیشه به خودتان احترام بگذارید
راضی بودن از خود همیشه منفی نیست
و اگر افراد خود را اصلا قبول نداشته باشند
و فقط ضعف های خود را ببینند،
درست مثل افراط در رضایت از خود،
مانع پیشرفت آنها می شود.
در واقع باید بگوییم
خود حرمتی به معنای مثبت اندیشیدن
نسبت به خودتان در حالت عمومی و کلی است،
ولی اعتماد به نفس،
ایمان و اعتقاد داشتن به توانایی هایتان است.
به بیانی دیگر احترام به نفس
چگونگی دیدگاه شما نسبت به خودتان است،
اما اعتماد به نفس
چگونگی دیدگاه شما نسبت به توانایی هایتان.
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی