بلاگ 848 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 848

خــــوشبختی یعنی ؛
واقف بودن به اینکه
هرچه داریم از رحمت خداست
و هرچه نداریم ازحکمت خدا
احساس خوشبختی یعنی همین!
خوشبختی رسیدن به خواسته ها نیست،
بلکه لذّت بـــــردن از داشتـــه هـــاست …!

خــــوشبختی یعنی ؛
واقف بودن به اینکه
هرچه داریم از رحمت خداست
و هرچه نداریم ازحکمت خدا
احساس خوشبختی یعنی همین!
خوشبختی رسیدن به خواسته ها نیست،
بلکه لذّت بـــــردن از داشتـــه هـــاست …!
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی