5 آبان, 1396 از
نکات_ریز_خانه_داری :
پوست کندن#تخم_مرغ اب پز:
تخم مرغ آب پز را بعد از جوشیدن حدود 1 دقیقه زیر آب سرد نگه دارید پوست آن مانند یک نوار متصل به هم کنده می‌‌شود.