مریم(مدیر کل)
by on October 26, 2017
3 views
نکات_ریز_خانه_داری :
پوست کندن#تخم_مرغ اب پز:
تخم مرغ آب پز را بعد از جوشیدن حدود 1 دقیقه زیر آب سرد نگه دارید پوست آن مانند یک نوار متصل به هم کنده می‌‌شود.
Topics: تخم_مرغ