دختر ارایش » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

دختر ارایش

ﺍﺯ ﺩﺧﺘــــﺮ ﺟﻮﺍﻧﻰ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :
ﺍﺯ ﭼﻪ ﻧﻮﻉ ﺁﺭﺍﯾﺸﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﻛﻨﻰ؟
ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺮﻡ:
ﺑﺭﺍﻯ ﻟﺒﺎﻧﻢ ......... ﺭﺍﺳﺘــــــﮕﻮﯾﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﺻﺪﺍﯾﻢ .......... ﺫﻛــــــﺮ ﺍﻟﻠﻪ
ﺑﺮﺍﻯ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ .........ﭼـــــــﺸﻢ ﭘﻮﺷـــــﻰ ﺍﺯ ﺣﺮﺍﻣـــﺎﺕ
ﺑﺭﺍﻯ ﺩﺳﺘﺍﻧﻢ ....... ﻛـــــﻤﻚ ﻭ ﯾﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪﺍﻥ
ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺎﻫﺎﯾﻢ ............ ﺍﯾــــــــﺴﺖﺍﺩﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻤﺎﺯ
ﺑﺮﺍﻯ ﻗﺎﻣﺘﻢ ........... ﺳــــﺠﺪﻩ ﺑﺮﺩﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻟﻠﻪ
ﺑﺮﺍﻯ ﻗﻠﺒﻢ ............ ﺣــــﺐ ﺍﻟﻠﻪ
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﺎﺯﺕ ﺑﺎﺵ ﻣﺜﻞ ﺷﺎﺭﮊ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺖ !
ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺍﺫﺍﻥ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ ﻣﺜﻞ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺖ !
ﺍﺯ ﺍﻧﮕﺸﺎﺕ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﺫﮐﺎﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻦ ﻣﺜﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺖ !
ﻗﺮﺁﻥ ﺭﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺨﻮﻥ ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎﯼ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺖ !
ﺧﺪﺍﯾﯽ ﻣﺎ ﮐﺠﺎﯾﯿﻢ؟؟؟؟؟
( ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮﺍﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ . ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﯿﺎ

کلمات کلیدی: دختر ارایش
آرش 1345 آنلاین هست.
لایکــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
  • ۱۴ بهمن, ۱۳۹۴
  • ·
  • لایک  
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی