اردیبهشت 3, 2016 از
<p style="text-align: right;">و انسان با یک کلمه سقوط می کند و با یک کلمه به معراج می رود:<br />کلمه می تواند تو را مشتاق کند مثل<br />"دوستت دارم"<br />تو را ویران کند مثل "از تو بیزارم"<br />تو را تلخ کند مثل "خسته ام"<br />تو را سبز کند مثل "خوشحالم"<br />تو را زیبا کند مثل. "سپاسگزارم"<br />تو را سست کند مثل. "نمی توانم"<br />تو را پیش ببرد مثل. "ایمان دارم"<br />تو را خاموش کند مثل. "شانس ندارم"<br />کلمه می تواند تو را آغاز کند مثل:<br />از همین لحظه شروع میکنم،<br />از همین نقطه تغییر میکنم،<br />ازهمین دم یک طرح نو میزنم،<br />می توانم..<br />می خواهم..</p>
Posted in: اجتماعی
آرش 1345
لایکــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
یه دوست
:153: لایـــــــــــ❤ــــــــــــ ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̲̲̲͡͡͡͡ ̲▫̲͡ ً̲̲̲̲̲͡͡͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̡̡̡̲ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡̡̡̡.ـــــــــــ❤ــــــــــ ـک :153: