دعا بخشش » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

دعا بخشش

یادمان باشد...
برای کسانی که قادر به کمک کردنشان نیستیم دعا کنیم؛ بخشش، والاترین و زیباترین شکل عشق است.
در عوض شادی و آرامش وصف ناپذیر نصیبتان خواهد شد*

کلمات کلیدی: دعا بخشش
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی