دوستی » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

دوستی

به خودشان زحمت نمی دهند یک نـفـر را کشف کنـنـد

زیـبـایی هـایـش را بـیرون بکـشـنـد

تـلخی هایـش را صـبـر کـنـنـد

آدم های امـروز!!!

دوسـتی های کـنسروی می خواهـنـد

یک کنسرو کـه درش را بـاز کـنـنـد

یک نـفـر شیـریـن و مهربـان از داخـلش بـیـرون بـپـرد

و هـی لبخنـد بزنـد و بگـویـد

حـق بـا تـوسـت

کلمات کلیدی: دوستی
یه دوست
01 (153) لایـــــــــــ❤ــــــــــــ ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̲̲̲͡͡͡͡ ̲▫̲͡ ً̲̲̲̲̲͡͡͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̡̡̡̲ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡̡̡̡.ـــــــــــ❤ــــــــــ ـک 01 (153)
  • ۷ اسفند, ۱۳۹۴
  • ·
  • لایک  
یه دوست
01 (153) لایـــــــــــ❤ــــــــــــ ı̴̴̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̡͌l̡̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡̲̲̲͡͡͡͡ ̲▫̲͡ ً̲̲̲̲̲͡͡͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̡̡̡̲ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡̡̡̡.ـــــــــــ❤ــــــــــ ـک 01 (153)
  • ۷ اسفند, ۱۳۹۴
  • ·
  • لایک  
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی