تشریفات دست‌ و‌ پاگیر در ازدواج«1» » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

تشریفات دست‌ و‌ پاگیر در ازدواج«1»1in5jh78tadjkqvjo40v.gif


تشریفات دست و پاگیر در ازدواج«1»-0-jpg


تشریفات دست و پاگیر در ازدواج
نویسنده : دكتر امیرحسین بانكیپور فرد
تنظیم و ویرایش :علی امیرعسجدی مشاورتربیتی خانواده

رهبر معظم انقلاب در دیدار افطاری دانشجویان سال ۱۳۹۳، از مسألهای که در حاشیهی صحبتهای یک دانشجو مطرح شد، به عنوان مسألهای مهم یاد کردند و ضمن گلهمندی از نگاه بیتفاوت به ازدواج جوانان و تبعات آن فرمودند: «به نظر من بر روى مسألهى ازدواج جوانها، خود جوانها، اولیاى خانوادههایى که جوانها متعلق به آنها هستند، و مسئولان ذىربط مرتبط با دانشگاه، فکر کنند و تصمیم بگیرند. نگذاریم سن ازدواج -که امروز متأسفانه بالا رفته؛ بهخصوص در مورد دختران- ادامه پیدا بکند. بعضى از تصورات و سنّتهاى غلط در مورد ازدواج وجود دارد که اینها دستوپاگیر است، مانع از رواج ازدواج جوانها است. این سنتها را باید عملاً نقض کرد.»
ازدواج امری ساده، بیتکلف و بدون تشریفات است که طی آن، زن و مرد ضمن انشاء خطبهی عقد، پیمان زندگی مشترک میبندند و مرد به مقدار امکاناتش، چیزی یا مبلغی را به عنوان صداق و نشانهی صداقت، تقدیم به همسر میکند.
سیرهی گفتاری و رفتاری پیامبر اسلام صلّیاللهعلیهوآله و اولیاء دین، آسانگیری در ازدواج است. پیامبرصلّیاللهعلیهوآله میفرمایند: «بهترین ازدواجها آن است که آسان انجام شود.» (نهجالفصاحه، ۱۳۸۵، ص ۴۳)

متأسفانه این حقیقت ساده در بعضی موارد، از مسیر سهل و بیآلایش خود خارج شده و به دلائل گوناگون، به آداب و رسوم و توقعات مادی و غیر مادی زایدی مبتلا شده؛ به طوری که موانع و مشکلات ازدواج را بیشتر کرده است. برخی از رایجترین این موارد به قرار زیر است:

*موانع فرهنگی یا اقتصادی!؟
به نظر بعضی، عمدهترین مانع ازدواج جوانان، مشکل اقتصادی است. البته این عقیده تنها مربوط به دوران فعلی نیست؛ در صدر اسلام نیز خیلیها به این مشکل استناد میکردند، ولی پیامبر اکرم صلّیاللهعلیهوآله و اهل بیت علیهمالسلام این مسأله را مانعی اساسی برای ازدواج نمیدانستند. پیامبر اسلام صلّیاللهعلیهوآله فرمودهاند: «هرکس از ترس فقر ازدواج نکند، حتماً نسبت به خداوند متعال بدگمان شده است.» (کلینی، ۱۳۶۵، ج ۵، ص ۳۳۱) حتی در جای دیگر به کسی که از فقر شکایت میکرد، توصیه فرمودند که ازدواج کن. بعد از عمل به توصیهی ایشان، معیشت وی وسیع شد. (حر عاملی، ۱۴۰۹، ج ۱۴، ص ۲۵) قرآن کریم نیز صراحتاً بیان کرده: «إن یَکُونُوا فُقَراء یُغنِهِم اللهُ مِن فَضلِهِ» (سوره مبارکه نور، ۳۲)
اما اینکه بسیاری از جوانان مجرد مشکلات اقتصادی را مانع ازدواج قلمداد میکنند در حالی است که بسیاری از آنان از نظر سطح پایگاه اقتصادی-اجتماعی وضع بهتری نسبت به جوانان متأهل دارند. (کاظمیپور، ۱۳۸۸: ش ۴۲، ۹۵-۷۵) این پدیده ریشه در گرایش به تجملگرایی، کسب رفاه و توقع بیشتر از زندگی دارد که همگی ناشی از زیربناهای فرهنگی است. بنابراین بخش بسیاری از موانع اقتصادی ریشه در موانع فرهنگی دارد. در همین زمینه رهبر معظم انقلاب میفرمایند:
«موانع فرهنگی ازدواج را دست کم نگیرید. البته موانعی هم وجود دارد، ولی همه اقتصادی نیست. موانع اقتصادی بخشی از مشکل است، عمده موانع فرهنگی است؛ عادتها، تفاخرها، تکاثر، چشم و همچشمیها، تجملطلبیها…؛اینهاست که یک مقدار نمیگذارد آن کاری که باید انجام بگیرد، صورت پذیرد. باید شما و خانوادههایتان این گرهها را باز کنید.»

(۹ اسفند ۱۳۷۹، KHAMENEI.IR )

«بدیهی است که توسعهی شهرنشینی و تمرکز بر رفاه فردی یا فردگرایی، در رفتارهای مربوط به ازدواج جوانان تغییر ایجاد نموده، اما مشکل مالی نمیتواند به عنوان عامل بازدارنده باشد، زیرا افرادِ متعلق به پایگاههای اقتصادی-اجتماعی بالاتر نیز به این مشکل اشاره کردهاند. بنابراین مشکلات مالی یک امر نسبی بوده و سطح انتظار فرد از زندگی میتواند تعیینکنندهی تشخیص فرد از مشکلات مالی باشد.» (کاظمیپور، ۱۳۸۷: ۲۷۷)

آئین های دست و پاگیر در ازدواج را شناسائی و برطرف سازیم

فقط یک بار شانس زیستن داریم.

پس عشق را همراه همیشگی زندگیمان کنیم تا دیر نشده است.

#الهی-که-سراسر-زندگیتون؛با-لطف-خدا#
#سالم-وصالح-و-شادمان-باشید#

ملتمس دعا؛ مشاورتربيتیِ خانواده علی امیرعسجدی 


http://facesky.ir/moshavereh


 

کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی