<p style="text-align: center;"><span style=" color:rgb(51,102,255);"><span><span style=" color:rgb(0,102,0);"><strong><strong><span><span style="font-size: large;"><span style=" color:rgb(128,0,128);"><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://blogcod.parsskin.com/zibasazi/mazhabi/24.gif" alt="" width="350" height="134" /></span></span></span></strong></strong></span></span></span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Century Gothic;"><span style="font-size: large;"><span style=" color:rgb(178,34,34);"><img title="تشریفات دست و پاگیر در ازدواج«1»-0-jpg" src="http://forum.persianew.com/attachment.php?attachmentid=2620&d=1454683270" alt="تشریفات دست و پاگیر در ازدواج«1»-0-jpg" width="457" height="219" border="0" /><br /> <br /> </span></span></span><span style="font-family: Century Gothic; font-size: x-large; color:rgb(255,0,0);">تشریفات دست و پاگیر در ازدواج2</span><span style="font-family: Century Gothic;"><span style="font-size: large;"><span style=" color:rgb(178,34,34);"><br /> نویسنده : دكتر امیرحسین بانكیپور فرد<br /> تنظیم و ویرایش :علی امیرعسجدی مشاورتربیتی خانواده<br /> </span></span></span></strong><span style="font-family: Century Gothic;"><span style="font-size: large;"><span style=" color:rgb(178,34,34);"><br /></span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="decoded" style="display: inline;" src="http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gif" alt="*" data-lazy-loaded="true" /> <span style=" color:rgb(0,0,255); font-size: large;">آئینهای دست و پاگیر</span><br /><span style="font-size: large;"> رعایت ترتیب سنی در ازدواج فرزندان، افزایش سطح توقعات و انتظارات غیر مادی فرد و خانواده و گرفتار شدن به نوعی آرمان‌زدگی و ایده‌آل‌خواهی افراطی در انتخاب همسر آینده، در کنار بالا رفتن سطح توقعات مادی، گرایش به تجمل‌گرایی، چشم و هم‌چشمی و شیوع آداب و رسوم دست و پاگیر و غلط، متأسفانه باعث نوعی وسواس، سختگیری و نهایتاً دلمردگی و دلزدگی برای انتخاب همسر و ازدواج در جوانان می‌شود.</span><br /><span style="font-size: large;"> گرایش پسران جوان برای احراز موقعیت‌های بالای اقتصادی-اجتماعی قبل از ازدواج و برخی دختران برای احراز موقعیت‌هایی همانند مردان و اشتغال در مشاغل خارج از خانه و ایجاد نوعی تغییر در نقش‌های جنسیتی، از آسیب‌های فرهنگی بزرگی است که اکنون دامنگیر بخشی از جامعه‌ی ما است. همچنین شیوع برخی بی ‌بند و باری‌ها و آزادی‌ها در روابط دختران و پسران،   جوانان را به نوعی بی‌رغبتی به ازدواج کشانیده است، زیرا در این حالت این افراد بدون پرداخت هزینه‌های مادی و معنویِ مسئولیت زندگی مشترک، اقدام به برقراری ارتباط با جنس مخالف، خارج از چهارچوب زندگی مشترک می‌کنند. در ادامه به بعضی موانع فرهنگی و اجتماعی به‌ طور خاص اشاره می‌شود:</span></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><img style="display: inline;" src="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/home/rect-1-n.gif" alt="" width="9px" height="9px" border="0" data-lazy-loaded="true" /> <span style=" color:rgb(128,0,0);">مشکلات خانوادگی</span></span><br /><span style="font-size: large;"> مشکلات خانوادگی یکی از موانع مهم ازدواج است؛ مشکلاتی همچون تفاوت سطح فرهنگی خانواده‌ها، افزایش سطح توقع خانواده‌ها در انتخاب همسر، دخالت‌ها و سختگیری‌های بی‌مورد، کفیل یا سرپرست خانواده بودن پسر، بیماری والدین، آسیب‌های اجتماعی خانواده مثل فوت، طلاق، اختلاف والدین، اعتیاد و سوء سابقه.</span></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">از آن‌جا که در جامعه‌ی ایرانی نهاد خانواده و تعاملات درون آن -علی‌رغم تحولاتی- هنوز ساختار سنتی خود را حفظ کرده است، پایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده و به‌ویژه  رفتار و تعاملات والدین می‌تواند نقش عمده و تأثیرگذار تقویت‌کننده یا بازدارنده در امر ازدواج و تداوم آن را در زندگی مشترک آینده‌ی فرزندان داشته باشد.</span></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><img style="display: inline;" src="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/home/rect-1-n.gif" alt="" width="9px" height="9px" border="0" data-lazy-loaded="true" /> <span style=" color:rgb(128,0,0);">سخت‌گیری جاهلانه و انتظارات بالا</span></span><br /><span style="font-size: large;"> عدم آگاهی نسبت به معیار‌های لازم برای انتخاب همسر مناسب می‌تواند به تأخیر در ازدواج، یأس یا ازدواج نا‌موفق بینجامد. در ضمن وجود چشم و هم‌چشمی، زیاده‌خواهی در بین دختران و پسران و خانواده‌های آنان و توقع و انتظارات زیاد و بی‌‌مورد افراد و خانواده‌ها می‌تواند سبب افزایش سن ازدواج و بروز تجرد قطعی در دختران و پسران باشد.</span><br /><span style="font-size: large;"> همچنین در شرایط فعلی به دلیل تقاضای کافی برای ازدواج از طریق پسران، ترسی در دخترانِ در ابتدای سن ازدواج از عدم دسترسی به همسر مناسب وجود ندارد. لذا توقع و انتظارات دختران و خانواده‌های آنان افزایش یافته است. این مسأله بر پسران تأثیر گذاشته و آنان را با نوعی بی‌رغبتی مواجه نموده که این خود زنگ خطری است برای دختران در آستانه‌ی انتخاب و خانواده‌های آنان تا به معضل دختران دهه‌ی ۵۰ مبتلا نگردند.</span></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><img style="display: inline;" src="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/home/rect-1-n.gif" alt="" width="9px" height="9px" border="0" data-lazy-loaded="true" /> <span style=" color:rgb(128,0,0);">نگرش‌های غلط</span></span><br /><span style="font-size: large;"> یکی از نتایج فرایند مدرنیزاسیون تغییر نگرش‌ها و ایده‌های افراد جامعه است «در دنیای مدرن امروزی افراد به نگرش‌هایی در زمینه‌ی انتخاب همسر دست یافته‌‌اند که دایره‌ی انتخاب همسر را محدود‌تر می‌کند. بنابر‌این با تغییر در نگرش‌های حاصل از مدرنیزاسیون، سن آغاز زناشویی بالا رفته و افراد در سنین بالاتری همسر انتخاب می‌کنند.» (کاظمی‌پور، ۱۳۸۸:ش۴۲، ۸۲)</span><br /><span style="font-size: large;"> متأسفانه یکی از نتایج این تغییر نگرش‌ها، غیر رسمی شدن ازدواج است. «استرانگ<sup>۱</sup>» (۲۰۰۸) در این باره می‌نویسد: غیر رسمی شدن ازدواج به معنی کمرنگ شدن هنجار‌های اجتماعی است که رفتار مردم را در رسوم معمول جامعه مانند ازدواج تعریف می‌کنند. در اثر تحولات گسترده‌ی اجتماعی، افراد قادر نیستند به درک مطلوبی از ازدواج و چگونگی رویارویی با آن برسند. از دیدگاه «شرلین<sup>۲</sup>»، با تبدیل زودهنگام ازدواج از حالت عرف به یک دوستی و همدمی، ازدواج به ازدواج فردی مبدل شده و در ازدواج فردی، هدف افراد بیشتر رفاه و کمال فردی است. (strong,۲۰۰۸,p:328)</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-family: Century Gothic;"><span style="font-size: large;"><span style=" color:rgb(178,34,34);"><a href="http://irnica.ir/wp-content/uploads/2015/06/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.jpg"><img class="alignnone wp-image-9864" style="display: inline;" src="http://irnica.ir/wp-content/uploads/2015/06/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-731x1024.jpg" alt="پوستر این حرف قرآن است" width="535" height="750" data-lazy-loaded="true" /></a><br /></span></span></span><strong><span style="font-family: Century Gothic;"><span style="font-size: large;"><span style=" color:rgb(178,34,34);"> <br /> آئین های دست و پاگیر در ازدواج را شناسائی و برطرف سازیم<br /> <br /> <strong><span style="font-family: Comic Sans MS;"><span style="font-size: large;"><span style=" color:rgb(0,128,128);">فقط یک بار شانس زیستن داریم.<br /> <br /> پس عشق را همراه همیشگی زندگیمان کنیم تا دیر نشده است.</span></span></span></strong><br /></span></span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/611.gif" alt="611.gif" width="473" height="65" /><br /><span style=" color:rgb(0,102,0);"><span><strong><strong><span><span style="font-size: large;"><span style=" color:rgb(0,153,0);">#الهی-که-سراسر-زندگیتون؛با-لطف-خدا#</span><br /></span></span></strong></strong></span></span><span style=" color:rgb(0,102,0);"><span><strong><strong><span><span style="font-size: large;"><span style=" color:rgb(153,0,0);"><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://preloaders.net/preloaders/133/Flying%20hearts.gif" alt="Flying%20hearts.gif" width="49" height="49" /><span style=" color:rgb(255,102,102);">#سالم-وصالح-و-شادمان-باشید#</span></span></span></span></strong></strong></span></span><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://preloaders.net/preloaders/133/Flying%20hearts.gif" alt="Flying%20hearts.gif" width="49" height="49" /><br /><br /> <span><span style="font-size: 18pt; font-family: serif;"><span style=" color:rgb(153,0,0);"><strong><span style=" color:rgb(204,0,0);"><span style="font-size: 16pt;"><strong><span style="font-size: 20pt; line-replaced: 115%; font-family: Arial; color:rgb(0,176,240);"><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://www.smileyarena.com/emoticons/Main/Love_Hearts/spin.gif" alt="spin.gif" /></span></strong></span></span>ملتمس دعا؛ مشاورتربيتیِ خانواده علی امیرعسجدی</strong></span></span></span><span style=" color:rgb(204,0,0);"><span style="font-size: 16pt;"><strong><span style="font-size: 20pt; line-replaced: 115%; font-family: Arial; color:rgb(0,176,240);"><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://www.smileyarena.com/emoticons/Main/Love_Hearts/spin.gif" alt="spin.gif" /></span></strong></span></span> <br /> <span style=" color:rgb(204,51,204);"><strong><span style=" color:rgb(204,0,0);"><strong><strong><strong><a href="http://facesky.ir/moshavereh/">http://facesky.ir/moshavereh/</a> </strong></strong></strong></span></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://susawebtools.ir/img/gallery/linepic/611.gif" alt="611.gif" width="409" height="65" /></p>
<p><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/83792034203949782556.gif" alt="Click here to enlarge" width="56" height="53" /><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://s3.picofile.com/file/7404947197/27.gif" alt="27.gif" width="150" height="50" /><img style="max-width: 400px; max-height: 400;" src="http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/83792034203949782556.gif" alt="Click here to enlarge" width="56" height="53" /></p>
<p style="text-align: center;"> </p>