بلاگ 851 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 851

کمی که دیر می کنی

دلم عجیب دلشوره ات را دارد...

متنها را که می خوانم و می بینم ...

پای متن

دیدگاهت نیست نگرانت میشوم...

تو را ندیده ام...

اما از تو عشق گرفته ام ...

من آئین عاشقی را نیک میدانم،

لبخند خوب خدا روی زمین

حضورت برایم مهم است...

اینجا در یک فضای مجازی

تو برایم واقعی شده ای،

همیشه حالمان خوب نبوده،

امروز من حال تو را خوب میکنم،

همانطور که دیروز

تو عشق را برایم روانه کردی،

اینجا میعادگاه عاشقانه ی ماست...

با رفتنت دلم را نلرزان...

برایم بودنی هستی...

برایم مهمی...

عشق غیر از این مصداقی دارد؟؟؟!

حریمت را به فاصله پاس می‌دارم...

ریشه‌هایمان در هم،

شاخه‌هایمان اما جداست...
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی