بلاگ 852 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 852

آدم های دنیــــای مجــــازی

دل دارنــد !

و چیزی به نام احســــــــــاس !

آدم های دنیای مجازی ...

گاهی مـــــغرورند مثل مـــن !

و گاهی بی ریـــــــا مثل تـــــو !

آدم های اینجا

فقط گاهی نــــــــگاه نــــــــــدارند !

این گاهی خوبــــــــــ استــــ ...

و گاهــی ندیدن چشم های آدم ها

یکـــــ عمر اشــــــــتباه را به بار می آورد !

یک عمر اشتـــباه هم می شود ...

تمام شـــــدن

یه دوســــــتی ِ دوستـــــــ داشتنی !

آدم های دنیـــــای مجـــــازی ...

گاهی هیــــچ فرقــــی

با آدم های اطرافـــــمان ندارند !

گاهی پشیمــــــــان می شوند ...

دلــــــــگیر می شوند ...

غـــــــصه می خورند ...

تنهــــــا می شوند ...

سکوتــــــــــ می کنند ...

و گمان می کنند

همه چیز درستــــــــ می شود !

اما همیشه

فکر های آدم ها

درستـــــ نیستــــــ !

آدم های دنیای مجازی

لجــــــــبازند گاهی !

آدم های دنیـــــای مجازی ...

گاهــــی دلتنگـــــــ میشوند

و هیچ حرفـــــــی نمی زنند !

چون از خاموشــــــــی ِ رفقایشان

می ترســـند !

می ترسنـــد سکوتـــــــ ِ رفیقشان

به معنای یکــــــ دنــــــــیا درد باشد !

آدم های دنــــــیای مــــجازی . . .

یکی از این آدم ها مثــــل مـــن ...

حرفـــــــــ هایش را

دلتنــــــــگی هایش را

دوستــــــــــ داشــــتن هایش را

به زبان نـــــمی آورد ...

تا مــــــبادا ...

مبــــــــــادا

رفاقتــــــــــ اجـــــباری شود !

آدم های دنـــیای مـــجازی ...

گاهی مثل تـــــــــو ...

فکر میکنند با سکوتـــــــ ...

با گذشـــــتن ...

با ندیدن حــــق خودشان ...

با نخواســــــتنشان ...

همه چیز حــــــل می شـــــود !

نه . . . رفیــــــق

اینطور نیستــــــ !

آدم های دنیای مجازی ...

هیچ فرقی

با آدم های اطرافـــــمان ندارند !

فقط نگــــــــاه ندارند !

نـــــــگاه ...!
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی