بلاگ 853 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 853

مهربانی یک سلوک است !

یک نیاز…

نیازی برای آدم گمشده امروز...

مهربانی یک انتخاب است...

"باور کنیم آدمهای خوب...

خودشان نخواستند هفت خط باشند"

کسانی که دوستتان دارند

شاید پشت هر لبخندشان،

از شما رنجی به دوﺵ دﻝ دارند اما دوستتان دارند؛

لا‌بد آنها ارزﺵ دوست داشتن را می دانند!

دوست داشتن حرمت است، منفعت نیست...

خلوﺹ است، رنگارنگ شدن نیست...

صفای دﻝ است و بلاهت نیست...

دوست داشتن را دوست بداریم...

بی ریا، پاک و با تمام وجود لا‌یق مهربانی باشیم...

روزگارتون پراز مهربونی رفقا...
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی