بلاگ 856 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 856

زندگی ریاضی است...

سخت و شیرین...

زندگی نموداری سینوسی است...

ما وقتی در سرازیری به زیر صفر میرسیم...

قهر و غصه و دلخوری...

وقتی هم نمودار در مثبت و بالای صفر میرود...

عشق میکنیم و شادی...

غافل از اینکه در اوج هنوز مثبت یک ایستاده...

و پس از آن شروع پایین آمدن است...

و در قعر منفی یک و پس از آن صعود دوباره...

پس از این مثبت و منفی ها و بالا و پایین ها دلخور نشو...

آن گاه در اوج آماده سرسره بازی هستی...

و در قعر میدانی باید از پلکان سرسره بعد بالا روی...

پس بخند و بتاب...

که باید از بالا و پایین رفتن زندگی لذت برد و سرسره بازی کرد...
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی