بلاگ 857 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 857

بعضی ها عجیب هستند...

با یک اتفاق می آیند و می نشینند ته ته دلت...

و با هزار بهانه و تلخی و اخم و تخم از دلت نمیروند...

خوب میخندند...

خوب گوش میکنند...

اصلا انگار آمده اند که مایه دلگرمیت باشند...

عشق میورزند...

بعضی ها عجیب خوبند...

یادشان که می افتی روحت جانی دوباره میگیرد...

بی اراده لبخند به لبانت مینشیند...

بعضی ها عجیب می آیند...

و عجیب تر آنکه دیگر نمیروند...

حتی وقتی که از کنارت رفته اند...

لبخندشان...

تصویرشان...

حرفهایشان...

همه را پیشت امانت میگذارند...

و تو میمانی و یاد و آرزوی دیدار دوباره آنها...

بعضی ها عجیب خوبند

ایام بکام رفقا...
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی