بلاگ 858 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 858

گاهی اوقات حواسمان نیست

که چه راحت با حرفی که در هوا رها میکنیم٬

چگونه یک نفر را به هم میریزیم!

چند نفر را به جان هم می اندازیم

و باعث ایجاد کدورت میشویم...

چه سرخوردگی یا دلخوری هایی به جای میگذاریم!

چقدر زخم میزنیم…

حواسمان نیست؛ که ما میگوییم و رد میشویم

و میگذاریم به پای رک بودنمان…

اما یکی ممکن است گیر کند!

بین کلمه های ما بین قضاوتهای ما…

بین برداشت های ما…

دلی که میشکنیم ارزان نیست…

پس بیایید با احتیاط حرف بزنیم،

با احتیاط برخورد کنیم،

بیایید تمرین خوب بودن کنیم ♥
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی