بلاگ 859 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 859

مهم نیست

چقدر می مانی؛

ﻳک روز …

ﻳک ماه …

ﻳک ساﻝ …

"مهم کیفیت ماندن است"

بعضی ها در ﻳک روز ...

تمام دنیا را به تو هدﻳه می دهند

گاهی بعضی ها،

ﻳک عمر کنارت هستند...

اما جز درد،

هﻴچ چیز براﻳت ندارند...

و تا ته روحت را می خراشند...

بعضی ها ناب هستند…

و به تو لحظه هاﻯ ناب ترﻯ هدﻳه می دهند!

این بعضی ها مهم نیست چقدر بمانند؛

هر چقدر هم که زود بروند...

ﻳادشان و حس خوب بودنشان

تا همیشه هست...
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی