بلاگ 863 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 863

ممکن است

خیلی چیزهای مقدس

در دنیا وجود داشته باشد

اما من یک چیز مقدس می شناسم ؛

یک فاصله …!

چیزی در مورد فاصله مقدس شنیده اید ؟!

انسان ها اگر بخواهند

زندگی اجتماعی خوبی در کنار یکدیگر داشته باشند

بیشتر از ساختن معابد و مساجد مقدس ؛

نیاز به ایجاد فاصله مقدس دارند …!

فاصله مقدس یعنی وارد نشدن

به حریمی که حق مسلم هر انسان است ؛

فاصله ی مقدس باید هم بر حسب متر ،

و هم بر حسب فکر ، رعایت شود !

یعنی ما حق نداریم

هر طور که دلمان خواست در امور دیگران ،

سرک بکشیم یا دخالت کنیم

" حتی در ذهنمان "
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی