حسودم...... » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

حسودم......

من حسودم ...

حتی به بادی که موهایت رانوازش میکند

من حسودم

حتی به آفتابی که تنت را گرم میکند

و تو لباست را کم میکنی

و من نگران نگاه خورشیدم!

من حسودم حتی به دستانت

که گاه دست به سینه می ایستی!

احساس می کنم خودت را در آغوش گرفته ای

من حسودم به هر چشمی که تو را نگاه میکند

من حسودم به لبخند هایت!

از نثارشان به دیگران

من حسودم به هر چیزی که تو را حس می کند!!! .......raz31

کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی