خانوما مقدم ترن ... » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

خانوما مقدم ترن ...

ميدونيد جمله خانما مقدم ترن از کي رواج پيدا کرده…؟؟؟از زمان غار نشيني اول زنارو ميفرستادن تو غار که اگه حيووني تو غار بود اول زنارو بخوره.نخند جمله تاريخيه”...
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی