5344 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

5344

من قول تو را به تمام شهر داده بودم،

به تمام کوچه های بن بست،

به تمام سنگفرشهای خیس،

به تمام چترهای بسته،

به تمام کافه های دنج.

اما حالا که فنجانها از من ناامید شده اند،

باور می کنم از اول هم کافه چی قول تو را به قهوه دیگری داده بود!
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی