332 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

332

سُر خورده ام میان

هزار راه ِتو درتوی ِ بی انتهای سکوت

سکوتی که نقطه ی عطف این روزهای نا امیدیست

وتلاقی جسورانه ی منطق با احساس

و حضور بی چون چرای عقایدی سرخ

که سبزی ایام را میگیرد و

مشتی لحظه های خاکستری بر درو دیوار زمان میپاشد

صبور باید بود

تا روشنایی خیره کننده ی رویاها

منتظر باید بود
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی