دقت در دنیای واقعی » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

دقت در دنیای واقعی

از

روزي شيوانا به همراه مريدانش درجاده اي خارج شهر راه مي سپردند. ناگهان شيوانا متوقف شد و از شاگردان عذر خواست و به كنار جاده دويد.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ


سپس شاخه محكم و قطوري را از روي زمين برداشت و آن را پوست كند و با آن عصاي محكمي ساخت. سپس به جمع مريدان بازگشت و به راه رفتن خود ادامه داد.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ


ساعتي بعد آنها به دخترکی معلول رسيدند كه عصايي نداشت و خودش را با زحمت روي زمين مي كشيد. شيوانا عصاي دست ساخته اش را به دخترک معلول داد و دختر توانست به كمك عصا راحت تر گام بردارد.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ


مريدان وقتي اين صحنه را ديدند با توجه به سابقه اي كه از شيوانا داشتند در مقابل او خودشان را روي زمين انداختند و از اين حركت شيوانا به عنوان كرامت ياد كردند و از او به عنوان يك آينده بين و پيشگو درخواست بركت كردند.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ


شيوانا با خشم بر سرشان فريادزد : برخيزيد! ساده انديشان! اگر شما هم چشم سرتان را باز مي كرديد و به جاي ولگردي در عالم هپروت به سطح جاده خيره مي شديد مي توانستنيد رد پاي لنگ یک معلول را درسطح خاكي جاده ببينيد


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ


تفاوت من با شما اين است كه من فقط حواسم را جمع دنياي طبيعيمي كنم و از آن درس مي گيرم . اما شما غافل از عظمت و شكوه و واقعيت طبيعت به ماوراءالطبيعه توجه داريد و از ديدن بديهي ترين پيام ها در سطح جاده زندگي خود را محروم ساخته ايد.

Dariush
بسیار عالی 01 (23) 01 (23) 01 (23) 01 (23) 01 (23) 01 (23) 01 (23)
 • ۲۷ فروردین, ۱۳۹۵
 • ·
 • لایک  
Arsineh
سپاس 01 (153) 01 (153) 01 (153)
 • ۲۷ فروردین, ۱۳۹۵
 • ·
 • لایک  
محمد بابا
آدمهای زیادی هستند که بهت بگن تو نمیتونی

و تو دقیقا باید بگویی بشین و تماشا کن
01 (94) 01 (94) 01 (94) 01 (94) 01 (94)
 • ۲۷ فروردین, ۱۳۹۵
 • ·
 • لایک  
♚ᖇᕮᘔᗩ♚(ناظ
لایک
 • ۲۷ فروردین, ۱۳۹۵
 • ·
 • لایک  
مریم(مدیرکل)
23: 01 (23) 01 (23)
 • ۲۷ فروردین, ۱۳۹۵
 • ·
 • لایک  
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی