آبان 24, 2015 از
<p><span style=" color:rgb(51,51,51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 20.4799995422363px; background color:rgb(239,253,255);">قال اميرالمومنين عليه السلام</span><br style=" color:rgb(51,51,51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 20.4799995422363px; background color:rgb(239,253,255);" /><br style=" color:rgb(51,51,51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 20.4799995422363px; background color:rgb(239,253,255);" /><span style=" color:rgb(51,51,51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 20.4799995422363px; background color:rgb(239,253,255);">صوم النفس عن لذات الدنيا انفع الصيام.</span><br style=" color:rgb(51,51,51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 20.4799995422363px; background color:rgb(239,253,255);" /><br style=" color:rgb(51,51,51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 20.4799995422363px; background color:rgb(239,253,255);" /><span style=" color:rgb(51,51,51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 20.4799995422363px; background color:rgb(239,253,255);">اميرالمومنان على عليه السلام فرمود: روزه نفس از لذتهاى دنيوى سودمندترين روزه‏هاست.</span><br style=" color:rgb(51,51,51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 20.4799995422363px; background color:rgb(239,253,255);" /><br style=" color:rgb(51,51,51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 20.4799995422363px; background color:rgb(239,253,255);" /><span style=" color:rgb(51,51,51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: medium; line-height: 20.4799995422363px; background color:rgb(239,253,255);">غرر الحکم، ج 1 ص 416 ح 64</span></p>