تعریف مرز برای زندگی شخصی » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

تعریف مرز برای زندگی شخصی

از

زني جوان نزد شيوانا استاد عشق و معرفت آمد و درخواست کمک کرد . شیوانا از زن جوان خواست مشکلش را بیان کند


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ


زن جوان گفت : كه بعد از ازدواج مجبور به زندگي مشترک با خانواده شوهرش شده است و آنها بيش از حد در زندگي او و همسرش دخالت مي كنند


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ


شيوانا پرسيد : آيا تا به حال به سراغ صندوقچه شخصیت كه تو از خانه پدری آورده ای رفته اند؟ زن جوان با تعجب گفت : البته كه نه !!!


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ


همه حتی همسرم می دانند كه آن صندوقچه متعلق به شخص من است و هر كسي كه به آن نزديك شود با بدترين واكنش ممكن از سوي من رو به رو مي شود


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ


هيچ يک از اعضای خانواده همسرم حتي جرات لمس اين صندوقچه را هم ندارند !!! شيوانا تبسمي كرد و گفت : این طبیعی است !


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ


اين تقصير خودت است كه مرز تعريفي خودت را فقط به ديوارهاي صندوقچه ات محدود كرده اي! تو اگر اين مرز را تا ديوارهاي اتاق شخصي ات گسترش دهي ديگر هيچ كس جرات نزديك شدن به اتاقت را نخواهد داشت


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ


مطمئن باش دليل اين كه ديگران خود را در ورود و دخالت به حريم تو محق مي دانند اين است كه تو مرزهاي حريم خود را مشخص و واضح برايشان تعريف نكرده اي

آرش 1345
p (68) p (62) p (62) p (72) p (72) p (72) p (62) p (62) p (68)
 • ۲۷ فروردین, ۱۳۹۵
 • ·
 • لایک  
♚ᖇᕮᘔᗩ♚(ناظ
لایک
 • ۲۷ فروردین, ۱۳۹۵
 • ·
 • لایک  
فرشید عضدی
مری ....عزیز.....دقیقا.........موا فقم......
برای زندگی باید مرز تعرف کرد...
اما .........عشق مرز نمیشناسد...و تمام مرزها را در هم میشکند......
p (69) p (69) p (69) p (69) p (69) p (69)
 • ۲۷ فروردین, ۱۳۹۵
 • ·
 • لایک  
Arsineh
نه فرشید صد در صد مخالفم عشق هم باید مرز داشته باشه و الا حریم عشق هم لگد کوب میشه
 • ۲۸ فروردین, ۱۳۹۵
 • ·
 • لایک  
فرشید عضدی
برای عشق این واژه ها بی معناست....(نژاد و رنگ و کیش و آئین و زبان و ملیت و ثروت و......)..تنها واژه آشنای عشق ...محبت ست.....
 • ۲۸ فروردین, ۱۳۹۵
 • ·
 • لایک  
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی