یکی هست،تو قلبم،
.
.
که اسمش گلبول قرمزه و کارش خون رسانیه
اقا من توانایی پست عاشقانه ندارم
5 Liked
,  و 3 بقیه خوششان آماده از این
reyhane(ناظر)
خخخخخخ
مـــــــــــــــــا نی
چقد رمانتیک خخخخ
سعدی
خخخخخخخخخخخخخخخخ