15 آذر, 1396 از
یکی هست،تو قلبم،
.
.
که اسمش گلبول قرمزه و کارش خون رسانیه
اقا من توانایی پست عاشقانه ندارم
5 Liked
,  و 3 بقیه خوششان آماده از این
reyhan(ناظرارشد)
خخخخخخ
مـــــــــــــــــا نی
چقد رمانتیک خخخخ
hossein
خخخخخخخخخخخخخخخخ