1889555 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

1889555

میدونے خیـلـے دوسِـــــت دارم ؟!
میدونستے دیـــووونتــــم ؟!
میدونستے واســه‍ داشتـنـت چقدر ممنونِ خـُدام؟
میدونے چه‍ ذوقــــے میکنم
وقتے میبینم روم حسـاسـے؟!
روم غیـــرت داری!
عــشــقِ دلـــــــم؟!
میشــه‍ همیــشه‍ باشــــــے ؟!
شـُدی زندگـیمــــ مخملیــم
دیـدنـــت دیگه‍ شده‍ رویـام
مگـه‍ میشـه‍ لحظه‍ ای
تو فـکر تـُــو نبود؟!
دوووســــت دارممممـــ
خــــــــاص
آرش 1345
p (68) p (62) p (62) p (72) p (72) p (72) p (62) p (62) p (68)
  • ۸ اردیبهشت, ۱۳۹۵
  • ·
  • لایک  
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی