15 آذر, 1396 از
آنچه
در یادش نمانده
یادِ ماست...
#فریدون_مشیری