6722677 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

6722677

از
بــی رحــمــانــہ بــزرگ شــدمــ مــادر . . .

ایــن بــار . . .

بــه جــای قــرص هــایــم. . .

اسباب بازی هایم بــرایــم بــیــاور . . .

کــمــی کــودکـــی کــنــم . . .

گاهی /دلـــم/ میخواهـد ...

دمپـایی هایم را پــا بہ پــا بپوشم ...

تا ببینم هنوز کسی/حواسش/ بہ مــטּ هست
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی