26 فروردین, 1396 از
✅ مواد غذایی مناسب برای کمردرد
:collision_symbol:شیر و لبنیات کم چرب
:collision_symbol:میوه های حاوی کلسیم مثل آلبالو
:collision_symbol:سوپ جو
:no_entry_sign:پرهیز از مصرف مواد غذایی شیرین زیرا جذب کلسیم را مختل می کند