بخشش .... » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بخشش ....

بخشش را "بخش کن"
محبت را "پخش کن"
شکیبایی بر هر "دعوایی"، "دواست"
هر چه "بضاعتمان" کمتر است
"قضاوتمان" بیشتر است
سوء تفاهم، "تیر خطایی"ست که از "گمان" رها می شود
انسان "خوشرو"، گل "خوشبو" ست.
"دوست داشتن" را "دوست بدار"
به "مهربانی" "مهر" بورز
با "آشتی" "آشتی" کن
از دورویی "دوری" کن
نگذارید گوشهایتان گواه چیزی باشد که چشمهایتان ندیده
نگذارید زبانتان چیزی را بگوید که قلبتان باور نکرده
"صادقانه زندگی کنید"
ما موجودات خاکی نیستیم که به بهشت میرویم
ما موجودات بهشتی هستیم که از خاک سر برآورده ایم…
آرش 1345
p (68) p (62) p (62) p (72) p (72) p (72) p (62) p (62) p (68)
  • ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۵
  • ·
  • لایک  
ساناز رحیمی
سپاس01 (153)
  • ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۵
  • ·
  • لایک  
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی