26 فروردین, 1396 از
💉 دکتر آنلاینه :black_telephone::
مصرف پتاسیم در دوران میانسالی و کهنسالی سبب جلوگیری از بروز سکته در زنان می شود.
:white_left_pointing_backhand_index:مواد غذایی حاوی پتاسیم
حبوبات
ماست
🍑 آلو
آب هویج
🐟 ماهی
🍌 موز
🍼 شیر
🍊 آب پرتقال