ماجرای بی خیالی بلبل در بهار و آمدن فصل خزان و سرما / پروین اعتصامی » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

ماجرای بی خیالی بلبل در بهار و آمدن فصل خزان و سرما / پروین اعتصامی

از
نغمهٔ مرغ سحری هفته‌ایست
قهقهٔ کبک دری هفته‌ایست


روز تو یکروز بپایان رسد
نوبت سرمای زمستان رسد


همچو من ای دوست، سرائی بساز
جایگه توش و نوائی بساز


بر نشد از روزن کس، دود ما
نیست جز از مایهٔ ما، سود ما


ساخته‌ام بام و در و خانه‌ای
تا نروم بر در بیگانه‌ای


تو بسخن تکیه‌کنی، من بکار
ما هنر اندوخته‌ایم و تو عار


کارگر خاکم و مزدور باد
مزد مرا هر چه فلک داد، داد


لانه بسی تنگ و دلم تنگ نیست
بس هنرم هست، ولی ننگ نیست


کار خود، ای دوست نکو میکنم
پارگی وقت رفو میکنم


شبچره داریم شب و روز چاشت
روزی ما کرد سپهر آنچه داشت


سر ننهادیم ببالین کس
بالش ما همت ما بود و بس


رنجه کن امروز چو ما پای خویش
گرد کن آذوقهٔ فردای خویش


خیز و بیندای به گل، بام را
بنگر از آغاز، سرانجام را


لانه دل‌افروزتر است از چمن
کار، گرانسنگتر است از سخن


گر نروی راست در این راه راست
چرخ بلند از تو کند بازخواست


گر نشوی پخته در این کارها
دهر بدوش تو نهد بارها


گل دو سه روزیست ترا میهمان
میبردش فتنهٔ باد خزان


گفت ز سرما و زمستان مگو
مسلهٔ توبه به مستان مگو


نو گل ما را ز خزان باک نیست
باد چرا میبردش خاک نیست


ما ز گل اندود نکردیم بام
دامن گل بستر ما شد مدام


عاشق دلسوخته آگه نشد
آگه ازین فرصت کوته نشد


شب همه شب بر سر آنشاخه خفت
هر سحرش چشم بدت دور گفت


کاش بدانگونه که امید داشت
باغ و چمن رونق جاوید داشت


چونکه مهی چند بدینسان گذشت
گشت خریف و گه جولان گذشت


چهر چمن زرد شد از تند باد
برگ ز گل، غنچه ز گلشن فتاد


دولت گلزار بیکجا برفت
وان گل صد برگ بیغما برفت


در رخ دلدار جمالی نماند
شام خوشی، روز وصالی نماند


طرح چمن طیب و صفائی نداشت
گلبن پژمرده بهائی نداشت


دزد خزان آمد و کالا ربود
راحت از آن عاشق شیدا ربود


دید که هنگام زمستان شده
موسم هشیاری مستان شده


خرمنش از برق هوی سوخته
دانه و آذوقه نیندوخته


اندهش از دیده و دل نور برد
دست طلب نزد همان مور برد


گفت چنین خانه و مهمان کجا
مور کجا، مرغ سلیمان کجا


گفت یکی روز مرا دیده‌ای
نیک بیندیش کجا دیده‌ای


گفت حدیث تو بگوش آشناست
منعم دوشینه چرا بی نواست


در صف گلشن نه چنان دیدمت
رقص کنان، نغمه زنان دیدمت


لقمهٔ بی دود و دمی داشتی
صحبت زیبا صنمی داشتی
بر لب هر جوی، صلا میزدی
طعنه بخاموشی ما میزدی


بسترت آنروز گل آمود بود
خاطرت آسوده و خشنود بود


ریخته بال و پر زرین تو
چونی و چونست نگارین تو


گفت نگارین مرا باد برد
میشنوی؟ آن گل نوزاد مرد


مرحمتی میکن و جائیم ده
گرسنه‌ام، برگ و نوائیم ده


گفت که در خانه مرا سور نیست
ریزه خور مور بجز مور نیست


رو که در خانهٔ خود بسته‌ایم
نیست گه کار، بسی خسته‌ایم


دانه و قوتی که در انبان ماست
توشهٔ سرمای زمستان ماست


رو بنشین تا که بهار آیدت
شاهد دولت بکنار آیدت


چرخ بکار تو قراری دهد
شاخ گلی روید و باری دهد


ما نگرفتیم ز بیگانه وام
پخته ندادیم بسودای خام

مورچه گر وام دهد، خود گداستچون تو در ایام شتا، ناشتاست


 


از : پروین اعتصامی

♚ᖇᕮᘔᗩ♚(ناظ
لایک
  • ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۵
  • ·
  • لایک  
محمد بابا
.
  • ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۵
  • ·
  • لایک  
آرش 1345 آنلاین هست.
p (68) p (62) p (62) p (72) p (72) p (72) p (62) p (62) p (68)
  • ۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۵
  • ·
  • لایک  
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی