تقدیم ب دخی جوونیااا » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

تقدیم ب دخی جوونیااا

√ باتوام ای دختر،♥
چرافکرمیکنی چون دختری بایدهمیشه غمگین باشی؟
♥♥
شکست خورده باشی؟♥
یادبگیر!!♥
که تودختری!!♥
یادبگیرکه کلاس بزاری!!♥
که نازکنی!!♥
اون خیلی بی جامیکنه توروناراحت کنه!!♥
خیلی بیخودمیکنه اشکتودراره!!♥
اصلابراچی به یه موجودمذکراجازه میدی شادیه
زندگیتوازت بگیره؟؟♥
این اسمش عشق نیس به خدا..،،..♥
خودتوگول نزن...♥
کسی که عاشق توباشه،،
هرگزنمیتونه غمتوببینه..♥
چه برسه به اینکه خودش عامل غمت باشه!!!♥
دخترباش!!♥
دخترونه نازکن!!♥
دخترونه فکر کن!!♥
دخترونه احساس کن!!♥
دخترونه استدلال کن!!♥
دخترونه زندگی کن!!♥
امابدون غم روبه اشتباهی توی فرهنگ دخترونه ی
توجادادن...♥
عاشق شو،،که زندگی کنی!!♥
اماحواست باشه،،
باحسای الکی که این روزابه عشق تعبیرمیشه...♥
♥♥
به زندگیت کوچکترین خدشه ای واردنکنی...♥
ĦѦღi∂ɛн (مدیر
لایک
  • ۴ تیر, ۱۳۹۵
  • ·
  • لایک  
like
  • ۴ تیر, ۱۳۹۵
  • ·
  • لایک  
L+I+K+E=LLLiiiKKKeee
  • ۵ تیر, ۱۳۹۵
  • ·
  • لایک  
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی