التواب » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

التواب

ب معنی قبول کننده توبه بندگان....
تواب بر وزن فعال : بسیار توبه پذیر ..به معنی باز گشت به رحمت
یعنی رحمتی را که به خاطر ارتکاب گناه از بنده سب کرده بود بعد از باز گشت او به خط اطاعت و بندگی به او باز می گرداند و به همین جهت در مورد خدا تعبیر به تواب می شود .
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی