الشکور » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

الشکور

به معنی جزا دهنده ی شکر شاکران است...
حقیقت شکر تشکر زبانی یا گفتن الحمدالله و مانند آن نیست...
شکر دارای سه مرحله است:
1)توجه و ایمان وآگاهی
2)مرحله ی زبانی
3)مرحله ی عملی ( استفاده صحیح انسان از تمام نعمت های خداوند درجای خود)
چگونگی شکور بودن خداوند بیتر در قیامت آشکار می گردد آن هنگام که به طاعات و عبادات مختصر درجات بلند و پر ارزش می دهد و به خاطر اعمال صالح چند ساله ی عمر انسان نعمات جاودانهو بی پایان تفضل می نماید
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی