العظیم » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

العظیم

به معنی بزرگواری است که هر چیزی در برابر عظمت او خاضع و ذلیل است و او بر همه قاهر و قادر است...
حقیقت عظمت خداوند :
1)مرتبه ی افعال :از ان رو که خداوند قادر مطلق است و قدرت او ورای تمام مخلوقات است لذا با دقت در عظمت مخلوقات می توان پی به برتری خالق ان برد
2)مرتبه صفات:صفات الهی دوگونه اند :ایجابی و سلبی...و از حیث دیگر تشیهی و تنزیهی ...خاستگاه صفات ثبوتی و تشبیهی خداوند مربوط به جنبه ی شناخت عبد نسبت به معبود است لذا اگراینگونه صفات موجود نبود هیچ راه شناختی نسبت به خداوند و بالتبغع در پرستش وی وجود نداشت...
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی