26 فروردین, 1396 از
اجتناب از سیگار
پرهیز از استرس
مصرف مواد غذایی دارای روی (Zinc)، مس، آهن، پتاسیم و منگنز