خلوت سرد من... » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

خلوت سرد من...

باز هم من ماندمو خلوتی سرد...

خاطراتی ز بگذشته ای دور...

یاد عشقی که با حسرتو درد رفتو پنهان شد در دل گور

گل سرخ صدایش دیدنی بود

تبسم های پاکش زندگی بود

برای دیدن مرگ غرورم

تسلای نگاهش زندگی بود

او بود محرمو سنگ صبورم

گر چه نبودش آوارگی بود ...

او یک دسته گل نیلوفرو یاس

ولیکن باغ دل پژمردنی بود...

رفتو در انبوه کفن ها گم شد او

خاطراتش دلیل شعری تازه گشت...

تو برو

من را خیالت بس است...

ـ مرا آرزوی عشقی نیست

بی دلان را چه آرزو باشد؟؟؟
FA___HI__ME
•● عالـــــــــــــــــــــــــــ ــــی ●•٠·˙
  • ۱۰ مرداد, ۱۳۹۵
  • ·
  • لایک  
ALI ( سلطان سایت
01 (55) 01 (55) 01 (55) 01 (55) 01 (55) 01 (55) 01 (55) 01 (55)
  • ۱۰ مرداد, ۱۳۹۵
  • ·
  • لایک  
هستی
عشق اگرلبخندزد..ویاحتی اگرناراحتت کرد...Aucun proble'meچون اوعشق توست..عشق درگورستان خاک نمیشود..عشق درقلب توجاویدمیماند...
  • ۱۰ مرداد, ۱۳۹۵
  • ·
  • لایک  
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی