16 آذر, 1396 از
. برای خودت باش
برای خودت زندگی کن
خودت را دیووانه وار دوست داشته باش, دیووانه وار به خودت احترام بگذار...
اصلا میدانی اگر خودت, خودت را دوست نداشته باشی, چه کسی حاضر است که دوستت داشته باشد؟؟
اگر خودت به علایقت به خواسته هایت احترام نگذاری, برابشان وقت نگذاری مگر کسی پیدا میشود که اینکار را برایت انجام دهد ؟
بهترین نسخه خودت باش
بدون کپی برداری
بدونه ویرایش
آزاد باش و به حرف مردم گوش نسپار
مگر خدایت تو را اشرف مخلوقات نمیداند؟؟
چرا این چرا فراموش میکنی!!!
تصمیم بگیر که خودت باشی, باور کن آسانتر از دیگران بودن است....
5 Liked
,  و 3 بقیه خوششان آماده از این
hossein
عالی
امیر طاها
باووووشه ...!