آذر 16, 2016 از
ايرانيا اگه تو صد سالگى هم ازدواج كنن
زنِ حس ميكنه ميتونست شوهر بهترى پيدا كنه مردِ هم همش فكر ميكنه به اندازه كافى مجردى نكرده
آرش 1345
:56: :56: :56: :56: :56: :56: :56: :56: