آذر 16, 2016 از
يه موسسه آمارگیری از 100 دخترسوال میپرسه که آیا دلشون برای دوست پسر سابقشون تنگ شده؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
در بین جوابها 37 فحش جدید و 12 حیوان ناشناخته یافت شد...!
آرش 1345
:56: :56: :56: :56: :56: :56: :56: :56: