453225644 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

453225644

دلبرا تو جرا بر ما ناز کردی
ز با م عشق ما تو پرواز کردی
بی مهری خود را تو ساز کردی
نا سا زگار ی با ما ا غاز کرد ی
دلم همیشه با تو یکرنگ بو د
همیشه عشق منو تو قشنگ بود
گر جه عز یز م دل تو تنگ بود
بدان بی وف یی برایم ننگ بود
از مهر و صفا یت من ممنو نتم
گر تو لیلی شوی من مجنو نتم
کفتی می خواهی از من جدا شوی
گفتم می خو ا هی بی و فا شوی
گفتم نر و اتشی بر پا مکن
رود خا نه چشما نم د ر یا مکن
د لبرا تو ما ا سیر غمها مکن
د لبر بر این مجنو ن تو جفا مکن
جمال فرهنگ آنلاین هست.
ممنونم بسیار شعری زیباست
  • ۲۶ شهریور, ۱۳۹۵
  • ·
  • لایک  
آرش 1345
01 (56) 01 (56) 01 (56) 01 (56) 01 (56) 01 (56) 01 (56) 01 (56)
  • ۶ دی, ۱۳۹۵
  • ·
  • لایک  
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی