آذر 17, 2016 از
مدتهاست موسیقی گوش نداده ام
از وقتی که زنگ تلفن تو
زیباترین موسیقی جهان شد ...!