26 فروردین, 1396 از
توصیه پزشکی بسیار مهم
به هیچ وجه بادام نارس(چاقاله بادام) و آلوچه نارس(گوجه سبز) را خصوصا وقتی با سدیم کلراید (نمک طعام) ترکیب میشود مصرف نکنید، صبر کنین منم بیام توروخدا
sirvan.kh
پزشکا تاکید کردن که دواست ضرر داره
همیشه بهار(نا
برات نگه میدارم تا بیایی اجی