16 آذر, 1396 از
دوستت دارم” هایت را به کسی نگو
نگه دار برای خودم
من جانم را
برای شنیدنش
کنار گذاشته ام . . .
3 Liked
,  و 1 نفر دیگر خوششان آماده از این
hossein
عالی