بابام تو اداره شلوارش پاره شده » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بابام تو اداره شلوارش پاره شده

بابام تو اداره شلوارش پاره شده


بعد رفته یه شلوار دیگه خریده که ۱۵ سانت بلنده !!!!


اومده به مامانم میگه کوتاش کن


مامان گفت : کار دارم …


رفت به آجیم گفت : میتونی شلوارمو کوتاه کنی ۱۵ سانت ؟؟


گفت : بابایی من درس دارم فردا امتحان دارما …


هیچی دیگه نشست و خودش ۱۵ سانت کوتاش کرد !!


بعد شب که همه خواب بودن


مامانم دلش سوخت, با خودش گفت صبح میره سرکار,شلوار نداره.


رفت ۱۵ سانت کوتاش کرد !!!


اول صبح هم که هیشکی بیدار نبود خواهرم هم ۱۵ سانت کوتاش کرد !!!!!


·يـگـانـه
لایک
  • ۲ شهریور, ۱۳۹۴
  • ·
  • لایک  
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی