26 فروردین, 1396 از
توصیه پزشکی بسیار مهم
به هیچ وجه بادام نارس(چاقاله بادام) و آلوچه نارس(گوجه سبز) را خصوصا وقتی با سدیم کلراید (نمک طعام) ترکیب میشود مصرف نکنید، صبر کنین منم بیام توروخدا
Hamishe bahar
برات نگه میدارم تا بیایی اجی