تقدیم به امیر محمدم » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

تقدیم به امیر محمدم

 


نمی دانم بــــــــوسه تـــــــــو


مرا هــــــــزار ســــالــــه کــرد


یا زمــین هـــــــزار بار بیشتر


به دور خورشید گشته است …


و من به عشق تو هـــزار سال پیرتر شده ام …

کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی